Construieste o piscina publica cu bani europeni!

Piscina publica cu fonduri nerambursabile

Fondurile Europene pot fi solutia pentru proiectele de piscine publice in Romania.

Prin politica sa de dezvoltare rurală, UE își propune să ajute zonele rurale să facă față multiplelor provocări economice, sociale și de mediu pe care le aduce secolul al XXI-lea. Această politică formează cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC) și vine în completarea sistemului de plăți directe către agricultori și a măsurilor de gestionare a piețelor agricole (primul pilon). O parte din obiectivele sale sunt comune fondurilor structurale și de investiții europene (fondurilor ESI).

Cadrul UE pentru programele de dezvoltare rurală
Statele membre și regiunile își elaborează propriile programe de dezvoltare rurală în funcție de nevoile din teritoriu. Acestea trebuie să vizeze, în același timp, cel puțin patru din următoarele șase priorități ale UE:

  • să încurajeze transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;
  • să sporească viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor agriculturii și să promoveze tehnologiile agricole inovatoare și gestionarea durabilă a fondului forestier;
  • să promoveze organizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, bunăstarea animalelor și gestionarea riscurilor în agricultură;
  • să refacă, să conserve și să dezvolte ecosistemele care sunt legate de agricultură și silvicultură;
  • să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să sprijine tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
  • să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.

INVESTIȚII ÎN TURISM RURAL – FEADR – MĂSURA 313
Sursa de finanțare nerambursabilă – APDRP – FEADR – Măsura 313: Încurajarea activităților turistice

Obiectivele programului

Masura 313 “Incurajarea activitatilor turistice” se incadreaza in Axa III -“Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiectivele specifice se refera la:

1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru tineri si femei;
2. Cresterea valorii adaugate in activitati de turism;
3. Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Obiectivele operationale se refera la:

1. Cresterea si imbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;
3. Crearea facilitatilor recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic.

Solicitanti eligibili pot fi:

– Micro-intreprinderile
– Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprindere, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare
– Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara3 realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
– ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare;

Aceasta masura poate finanta urmatoarele tipuri de investitii:

– Investitii in infrastructura de primire turistica cum ar fi: vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice, structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare;
Investitii in activitati recreationale – spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie,achizitie de cai in scop turistic, rafting;
– Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice.

Pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va putea depasi valoarea de 200.000 euro/proiect.

Schema de finanțare
Având in vedere restricțiile Programului FEADR pentru astfel de investiții, recomandăm o investiție care să se ridice la aproximativ 300.000 – 400.000 EURO (plus TVA).

Valoarea maximă nerambursabilă ce poate fi obținută pentru realizarea unei astfel investiții este de 200.000 Euro. Valoarea finanțării nerambursabile este de 50% din valoarea eligibilă. La o investiție de 400.000 Euro plus TVA se poate obține o finanțare nerambursabilă de 200.000 Euro, diferența fiind acoperită din surse proprii sau credit bancar.

Se poate obtine prefinanțare (avans) de 100.000 Euro (50% din valaorea finanțării nerambursabile) pe baza unei scrisori de garanție bancară de returnare a avansului.

Criterii și condiții de eligibilitate:
Capacitate maximă 15 camere la un standard de minim 3 stele;
Suprafața minimă a terenului: 1.000 mp – proprietatea firmei sau concesiune;
POT = max 20%, CUT = max 0,5;
Societatea trebuie să aibă sediul social în mediul rural și cod CAEN 5520;
Societatea trebuie să fie microîntreprindere (maxim 9 angajați);
Proiect de arhitectură fază SF, certificat de urbanism, PUD, avize și acorduri, acord unic, plan de afaceri.

Activități / Investiții / Cheltuieli eligibile

Construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor și instalațiilor aferente, inclusiv, rețele de utilități (maxim 15 camere);
Achiziționarea de utilaje și echipamente noi, echipament IT și software;
Obiecte de mobilier, unelte și dispozitive;
Cheltuieli pentru pregătirea/implementarea proiectului, a studiilor de fezabilitate, proiectare și documentații avize;
Echipamente, instalații și instrumente noi pentru a facilita turismul:
centrale termice și echipament de iluminare și aer condiționat;

  • telecomunicații, software și hardware;
  • echipamente electro-casnice, mobilier;
  • infrastructură pentru activități sportive;
  • echipament audio-video pentru divertisment.

Alte lucrări pentru pregătirea terenurilor aferente activităților de recreere și distracție, cuprinzând alei și platforme, spații verzi, terase în aer liber;
Investiții pentru agrement: piscine acoperite sau în aer liber, echipament sportiv, mijloace de transport tradiționale, bărci cu vâsle ;
Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii.


 

 

Cauti raspuns la intrebarile de mai jos? Contacteaza-ne si te vom ajuta! office@waincris.ro sau acceseaza www.depozituldepiscine.ro

Fonduri piscine | constructie piscine cu fonduri europene | piscine cu fonduri nerambursabile
Fonduri europene pentru constructia de piscine
Fonduri structurale pentru piscine si SPA-uri
Piscina publica cu fonduri nerambursabile
Finantarea constructiei de piscine pentru hoteluri si pensiuni
Pot primi fonduri europene pentru constructie piscina publica (strand) mediu rural ?
Pot accesa fonduri europene pentru o piscina de 50 m lungime si 20 m latime?
Cat costa o piscina particulara publica cu teren fotbal. Se poate si cu fonduri europene?
Care sunt conditiile sa construiesc o piscina publica cu fonduri nerambursabile ?
Se acorda fonduri nerambursabile pentru teren fotbal cu gazon artificial, piscina, centru sportiv?
Se pot obtine fonduri nerambursabile pentru un SPA cu piscina, sala fitness, sauna, solar etc?
Pot primi fonduri europene pentru constructie piscina publica (strand) mediu urban?

Puteti  sa ne conatctati pentru consultanta si informatii despre optiunile pe care le aveti la indemana sau in ceea ce priveste costul de constructie al unei piscine pentru hotelul, pensiunea sau proprietatea dvs parte a unui circuit turistic.

Email: office@waincris.ro  Tel: 0742 472 664  Web: www.depozituldepiscine.ro

————————————————————————

Căutări referitoare la constructie piscina fonduri

fonduri europene pentru o piscina

fonduri nerambursabile pentru piscine

fonduri nerambursabile pentru piscine 2017

fonduri europene pentru stranduri piscine

fonduri europene nerambursabile piscina

masura 313 fonduri europene 2017

cat costa sa faci o piscina

preturi piscine